Поезија

Одлазак Бохумила Храбала

Мој друг, пријатељ и кум
Бохумил Храбал,
Песник из златног града Прага,
,,Пао је с прозора болнице
Хранећи голубове”.
Тако јављају агенције.
А, међутим, није лепо рећи да је Пао
За господина који је Одлетео.
Пасти и одлетети није исто.
Та непрецизност доиста жалости дух.
И није Бохумил Храбал хранио голубове
Како јављају пискарала
Него су голубови хранили њега
У господском сиромаштву и слави старости.
Мрвицама светлости хранили су њега
Голубови његовог града.
Да му ојачају крила.
Да буде јак кад полети.

Брана Петровић, Нова Зора 56/2017