Завичај

Поезија проверава нашу самосвест

Постоји нешто у човеку што се може изразити само песмом и молитвом. А ту битне разлике и нема. Све су песме молитве за добро, само се све не певају као молитве. Наша најдубља осећања, као љубав, вера, слутња, стрепња, не дају се рационално исказати. Такво је и осећање припадности свом народу. Не може се поуздано […]

Поезија

Црнопоље

Црни су облаци црнопоље надвили, Црне мајке у црним марамама, крвавим сузама, божуре залијевају, И само црнорисци умилну молитву поју, Светоме краљу И Тројичном Богу, Опет ће сунце над тобом сјати, Црнопоље пусто. Милан Бован